last child

Interviu

Filmele din arhiva UNATC cuprinse în acest program au fost realizate, cu o singură excepție, în intervalul 1978-1983, perioadă înnoitoare pentru cinematografia românească în ansamblul ei.