Retro Aleksandr Dovjenko - Iulia Solnțeva

interviu

interviu

 • Regia: Aleksandr Dovjenko, Iulia Solnțeva
 • Scenariu: Aleksandr Dovjenko
 • Imagine: Yuri Yekelchik
 • Muzică: Dmitri Kabalevsky
 • Sunet: Nikolai Timartsev
 • Producție: Yuzef Rogozovskiy
 • Durata: 92min.
 • Anul: 1938
  Distribuție:
 • Evgeniy Samoylov Nikolay Shchors