CINE-varietăți

Istorii industriale. Munca în perioada interbelică

Istorii industriale. Munca în perioada interbelică

Istorii industriale. Munca în perioada interbelică

În România, tendința de idealizare a epocii interbelice, percepută ca o epocă prosperă, caracterizată printr-o dezvoltare industrială și urbanistică accelerată, tinde să treacă cu vederea reversul unei modernități cu mai multe viteze, fisurată de imense decalaje sociale și culturale. Pe fondul ascensiunii nazismului în Europa și a instabilității politice interne se decupează nemulțumirile muncitorilor, ale căror condiții precare de muncă și trai nu fac obiectul reformelor liberale și care culminează cu grevele muncitorești de la Lupeni (1929) și Grivița (1933).
În cinematografia epocii, un singur gen a documentat temeinic actul muncii, fie ea urbană sau rurală, fizică sau intelectuală: filmul-proces. Chiar și în cadrul acestuia, perspectiva muncitorilor nu poate fi reconstruită altfel decât indirect, plasând producția non-ficțională a perioadei în contextul social pe care, voluntar sau involuntar, îl eluda.
Programul de față este compus așadar dintr-o serie de scurtmetraje nonficționale – poate cea mai puțin văzută porțiune a producției cinematografice a vremii, deși, paradoxal, și cea mai abundentă – care aparțin, mai mult sau mai puțin riguros, genului filmelor-proces. Acestea surprind în primul rând fascinația cvasi-futuristă a aparatului de filmat pentru pulsul echipamentelor industriale, dar, în sens mai larg, descriu diverse procese de muncă inclusiv agricolă, sanitară ori juridică, ce au ca protagoniști reprezentanți ai clasei muncitoare.
Pe lângă desfășurarea activităților sub ochiul întotdeauna perturbator al camerei, care suscită priviri pe furiș și zâmbete confuze din partea subiecților, există o a treia nelipsită pereche de ochi: cea a claselor dominante, supraveghind din umbră. Tocmai această dialectică a privirilor – atât în dimensiunea ei ideologică, cât și în transpunerea ei estetică – în mrejele căreia este prins și spectatorul contemporan, devine principalul interes al acestor filme, odată ce funcția lor inițială, didactică sau promoțională a expirat. (text curatorial de Liri Alienor Chapelan și Ana Szel)

Discuție cu istoricul Adrian Grama
Discuție cu filmologul Melinda Blos-Jani

Cumpără bilete

Cumpără biletCinemateca Eforie - Cinemateca onlineProiecția propune un program de nouă scurtmetraje utilitare realizate în perioada 1928-1939, intitulat „Istorii industriale. Munca în perioada interbelică”.

Filme

Dialoguri